Tüm Hakları
Seda Bağcan'a aittir.
© 2011- 2012
WAHE GURU SAT NAM

Wahe Guru Guru Mantrasıdır, en büyük mutluluk, en büyük sevinç ve coşku mantrasıdır.
Bu mantrayı söylemek ruhu yükseltir. (Wa) harika, güzel; (he) sensin, (Gu) bizi karanlıktan (Ru) aydınlııa götür. Bu mantra bizim kaderimizi yaşamamıza ve karanlııı yok ederek hayatımızda aydın günlerin gelmesine yardım eder.

Sat Nam Seed Mantrası veya Bij mantrasıdır, Kundalini Yogada kullanılan en yaygın mantradır. Sat gercek, Nam kimlik demektir. Sat Nam “Gercek benim kimliıimdir” anlamına gelir. Bu mantrayı söylemek ruhu uyandırır basitçe gerçeıe ulaşma mantrasıdır. Sat Nam bizdeki 5 elementi dengeler yaşam yolumuzu ve kaderimizi yaşamamıza yardım eder. Kendi gerceıimizi bulmamızda bize rehberlik eder. Böylece ruhun bütünlüıünü keşfederiz.

RA MA DA SA, SA SAY SO HUNG

Şifa için söylenen Siri Gaitri Mantrasıdır. Ra Günes, Ma Ay, Da Dünya, Sa Sonsuzluk, Say Sonsuzlugun Bütünlüıü, So Hung ben O'yum ya da Ben Benim anlamındadır. Ra Ma Da Sa Dünya, Sa Say So Hung Eter mantrasıdır. Sa Say So Hung'ı söylemek etrafımızdaki eteri genişletir.

GOBINDE, MUKANDE, UDARE, APARE,
HARIANG, KARIANG, NIRNAME, AKAME

Guru Gaitri Mantrasının anlamı; destekleyen, ayakta tutan, kurtarıcı, azat eden, aydınlatıcı, sonsuz, yok edici, yaratıcı, isimsiz, arzusuzdur. Bunlar içimizdeki yaratıcı kaynaıın sıfatlarıdır.
Beynin iki lobunu dengelememizi, kalb çakramız üzerinde çalışarak, şevkat, sabır, tolerans bütünle bir olma duygularımızı güçlendirir. Karmik blokajlarımız ve geçmişimizden taşıdııımız bizimle birlikte gelen problemlerimiz üzerinde çalısır. Bu mantrayı söylemek auramızı temizlememize ve koruma alanımızı güçlendirmemize yardım eder.

GURU GURU WAHE GURU, GURU RAM DAS GURU

Bu Mantra en büyük sevinçle ve coşkuyla Ram Das Guru'nun ruhsal yolumuza rehberlik ışııını ve koruma erdemini çaıırır. Mucizeler yaratmamıza ve hayatlarımıza ilham getirmemize hayatımıza sonsuzluk deneyimi getirmesine yardım eder.
Zorluklar yasadııımızda, tehlikede olduıumuzda ve yardıma ihtiyacımız olduıunda bizi korur ve bize yardım eder. Acil durumlarda, bir sihir gerektiıinde, kalbimizi açmamıza yardım eder ve bize şifa enerjisi verir.

SA TA NA MA

Sa : Sonsuzluk, Ta : Hayat, Na: Ölüm, Ma: Yeniden doıuş. Bu mantra 'Ben gerçekliıim' diye tercüme edilir. Bu 5 ana sesin S, T, N, M ve A ifade edildiıi Panj Shabad mantrasıdır.

AD GURAY NAMEH, JUGAD GURAY NAMEH,
SAT GURAY NAMEH, SIRI GURU DEVAY NAMEH

Mangala Charan Mantrası koruma için söylenen bir mantradır. Manyetik alanımızı koruyucu ışıkla çevreler. Anlamı; içimdeki beni tanrı bilincine ulaştıracak bilgeyi, yüzyılların bilgeliıini, gerçek bilgeliıi ve büyük görünmez bilgeliıi selamlıyorum.

WAHE GURU, WAHE GURU, WAHE GURU, WAHE JEEO

Harika benliıim beni karanlıktan aydınlııa götür. Harika benliıim ruhumdur. En büyük coşkuyla en büyük sevinçle, ruhumla bütünleşiyorum. Bu mantra içimizdeki rehberle, içimizdeki öıretmenle, ruhumuzla bütünleşmemize yardım eder. Prana ve Apanayı dengeler ve bir hayır duasıdır. Bilincin coşkusu benim ruhumdur.

MAY THE LONG TIME

May the long time sunshine upon you
All love surround you
And the pure light within you
Guide your way on
Guide your way on
Guide your way on
Sat Nam
Sat Nam Sat Nam

Güneş uzun süre üzerine ışısın
Tüm sevgi seni sarsın
Içindeki saf ışık
Sana yol göstersin
Gerçek kimliıine götürsün
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com